Pieci fantastiski skaisti taureņi, kas sevi jau pierādījuši Mārsnēnu Klabes estrādes atklāšanā, Skaistuma pieturas sieviešu nometnē un Cēsu Jaunā skolā!
Taureņu izmēri: 74x60cm, 64x59cm, 47x38cm, 36x29cm, 32x25cm.
Pieejami dažādos komplektos īrei, skatīt KOKA TAUREŅI!